antetvs

 Acest site este confinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Romanian English French German
Investeşte in OAMENI!
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa Prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenție 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului: “Competitivitate si calitate in cariera didactica”
Contract POSDRU/157/1.3/S/137974

Contextul proiectului

    Documentele programatice de la nivel national, specifice sistemului educational preuniversitar sunt: Legea 1/2011 a educatiei Nationale, Planul National de Reforme 2011-2013, Strategia ARACIP 2011-2015 – Recastigarea increderii in educatie.
    Toate aceste documente au ca prioritati:Compatibilizarea ciclurilor de invatamant cu cerintele unei educatii moderne si cu Cadrul European al Calificarilor ce presupune reorganizarea sistemului educational pe ISCED-uri;Modernizarea si descongestionarea curriculum-ului prin cresterea atractivitatii continuturilor programelor, introducerea curriculum-ului bazat pe competente cheie care urmareste facilitarea pregatirii de baza a individului si facilitarea intrarii pe piata muncii in conditiile cresterii nivelului de cunostinte practice ale acesuia;Reforma politicilor in domeniul resurselor umane din educatie, care semnifica educatori mai bine pregatiti, precum si modernizarea managementului unitatilor de invatamant prin participarea cadrelor didactice si personalului din educatie si formare la cursuri de pregatire profesionala care sa le permita sa-si exercite mai eficient profesia si nu in cele din urma sa contribuie la cresterea calitatii in invatamantul preuniversitar.
    Consideram ca, proiectul propus urmareste exact aceste prioritati in devoltarea sistemului educational preuniveritar din tara noastra si contribuie prin activitatile sale la realizarea indicatorilor de program ai POSDRU 2007-2013 precum si a celor din DCI POSDRU. Plecand de la documentele mai sus amintite Strategia Nationala pentru Educatie urmareste ca principale obiective dezvoltarea educatiei, cercetarii si inovarii pentru o societate bazata pe cunoastere, cadre mai bine pregatite si prescolari/scolari si elevi mai bine instruiti.
    Proiectul care include ca grup tinta personalul din invatamantul preuniversitar preprimar si primar (ISCED 0-1), presupune o abordare integrata, bazata pe resurse si cunostinte specifice pentru domeniul pentru care acestia sunt pregatiti si anume o mai buna pregatire initiala pentru copii si metode si tehnici de lucru cu copii cu nevoi speciale de educatie (CES) care se incearca a fi integrati in scolile de masa sau in scoli speciale. Proiectul a fost elaborat prin prisma nevoii identificate la nivel de zone de implementare, de catre institutia solicitanta impreuna cu partenerii care desfasoara activitati in domeniul educational si a ca obiect de activitate formarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar. Nevoile grupului tinta au fost identificate prin numeroasele cereri venite din partea scolilor si cadrelor didactice direct catre institutie, acestia fiind interesati sa participe la cursuri de formare si perfectionare, pe de-o parte pentru a dobandi competente noi in activitatea de baza si pe de alta datorita cerintelor legii educatiei nationale in conformitate cu care personalul din educatie si formare preuniversitara trebuie sa obtina anual un numar de credite pentru a fi competitivi in sistemul educational.
    Prin implementarea proiectului se vor solutiona nevoile grupurilor tinta identificate la nivelul celor 3 regiuni de dezvoltare din care provin partenerii.
    Aria de desfasurare a proiectului (mai exact de selectare a grupului tinta) a fost extinsa si la alte judete din regiunile de implementare deoarece din discutiile cu reprezentantii institutiilor similare cu care partenerii au colaborari a rezultat si acolo nevoia de formare insa capacitatea financiara redusa a respectivelor institutii nu le-a permis sa aplice pentru obtinerea unei finantari nerambursabile pe acest DMI. De aceea, parteneriatul creat va veni in sprijinul colegilor din institutiile similare de la nivelul altor judete din regiunile de implementare decat cele in care isi au resedinta. Propunerea noastra de proiect raspunde nu numai strategiilor si politicilor nationale in domeniul educational dar si obiectivelor strategiilor Europene pentru educatie inclusiv Strategiei Europa 2020 care are ca obiective in domeniul educational reducerea ponderii celor care abandoneaza scoala sub 10% pana in 2020 si atingerea unui procent de 40% dintre tinerii de 30-34 de ani care sa fi urmat o forma de invatamant tertiar pana in 2020. In acest sens Romania si-a asumat ca va atinge in 2020 11,3% pentru rata abandonului si 26,7% pentru absolventii de invatamant superior.
    De asemenea, Cadrul Strategic pentru Cooperarea Europeana in domeniul Educatiei si Formarii (ET 2020) adoptata de CE in 2009 are ca prioritate faptul ca educatia initiala si formarea sunt esentiale pentru actuala societate bazata pe cunoastere care este o societate informatizata. Prin obiectivele sale, proiectul contribuie in mod intrinsec la indeplinirea obiectivelor specifice DMI 1.1, de dezvoltare a unui sistem de invatamant preuniversitar care sa asigure educatie de calitate si competente cheie pentru toti participantii inclusiv pentru educatori/formatori care sa fie mai bine pregatiti si sa furnizeze programe educationale de calitate. In contextul in care cadrele didactice ce vor face parte din grupul tinta se vor pregati si pentru a lucra cu copii cu probleme ce se integreaza mai dificil in scolile de masa, acestia trebuie sa dobandeasca cunostinte psihopedagogice specifice pentru lucrul cu acesti copii, sa cunoasca metode si tehnici de sprijin si educare a acestora. Consideram ca proiectul vine in sprijinul cadrelor didactice din invatamantul primar si preprimar care au solicitat participari in astfel de programe de formare, pentru care institutiile promotoare ale proiectului nu aveau resurse financiare.

Rezultatele proiectului

Rezultatele asteptate si obtinute in urma implementarii acestui proiect vor fi:
-R1 – 1650 de cadre didactice din invatamantul preuniversitar (ISCED 0-1) formate/perfectionate
-R2 – 98% din totalul participantilor la formare certificate corespunde indicatorilor de program si suplimentari
-R3 – 1 sistem interregional de formare continua a cadrelor didactice corespunde indicatorilor de program si suplimentari
-R4 – 1 Platforma e-learning realizata si implementata corespunde indicatorilor de program si suplimentari
-R5 – 1 studiu privind rezultatele formarii cadrelor didactice (metodologie de formare in sistem blended learning) corespunde indicatorilor de program si suplimentari
-R6 – 1 Ghid metodologic de bune practici de predare-invatare-evaluare pentru grupul tinta corespunde indicatorilor de program si suplimentari

Cautati

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.