antetvs

 Acest site este confinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Romanian English French German
Investeşte in OAMENI!
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa Prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenție 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului: “Competitivitate si calitate in cariera didactica”
Contract POSDRU/157/1.3/S/137974

Obiectivul general al proiectului

Imbunatatirea accesului si participarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar (ISCED 0-1) la programe de formare de calitate, in vederea dobandirii de competente necesare progresului in cariera si a dezvoltarii profesionale de-a lungul vietii.

Obiectivele specifice

-OS1- Formarea, dezvoltarea si consolidarea competentelor profesionale pentru 1650 de cadre didactice din invatamantul preuniversitar preprimar si primar (ISCED 0-1) in vederea livrarii de educatie de calitate si integrarii in scoala a copiilor cu nevoi educationale speciale;
-OS2 –Imbunatatirea nivelului competentelor profesionale a cadrelor didactice invatamantul preuniversitar preprimar si primar (ISCED 0-1), realizata prin certificarea a 98 % din totalul membrilor grupului tinta.
-OS3 – Dezvoltarea unui sistem interregional de formare continua a cadrelor didactice bazat pe cursuri acreditate si resursele umane din educatie si formare din cadrul celor 3 institutii partener;
-OS4 – Crearea si dezvoltarea unei platforme e-learning, a unei comunitati de resurse digitale, care va utiliza TIC in procesele didactice precum si introducerea de instrumente inovative de invatare pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar din regiunile unde se implementeaza proiectul.
-OS5 – Dezvoltarea unei metodologii de formare în sistem blended learning, bazata pe un studiu privind rezultatele formarii cadrelor didactice din cele 3 regiuni implicate in proiect si pe un ghid de bune practici de predare-invatare-evaluare pentru grupul tinta(1650 cadre didactice din invatamantul preuniversitar, ISCED 0-1).
    Proiectul raspunde astfel Obiectivului general POS–DRU prin care se urmareste dezvoltarea capitalului uman pregatit pentru viitor din toate domeniile printre care de o importanta majora este personalul din educatie si formare care trebuie sa fie mai bine instruit si mai competent avand in vedere faptul ca de cadrele didactice depinde evolutia unei societati/tari,acestia fiind formatori pentru copii si tineri. Cu cat profesorii si educatorii sunt mai competenti cu atat vom avea tineri mai bine pregatiti in generatiile ce urmeaza. Prin obiectivele sale proiectul contribuie la dezvoltarea carierei cadrelor didactice din invatamantul preprimar si primar care vor livra formare initiala de calitate si vor gasi solutii pentru problemele delicate ale unora dintre copii. Proiectul contribuie la obiectivul domeniului major de intervenţie 1.3. printr-o manieră inovativă care permite introducerea/furnizarea de formare profesionala continua cadrelor didactice intr-un mediu informatizat si crearea unor retele parteneriale care sa ajute la schimbul de bune practici intre institutiile si participantii din cele 3 regiuni de dezvoltare implicate in proiect.

Cautati

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.