antetvs

 Acest site este confinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Romanian English French German
Investeşte in OAMENI!
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa Prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenție 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului: “Competitivitate si calitate in cariera didactica”
Contract POSDRU/157/1.3/S/137974

Cursurile realizate de catre Beneficiar- CCD Vaslui; Partener 1- CCD Arges si CCD Arad in perioada Septembrie – Octombrie 2014:

  1. Elemente de didactica aplicata si predare integrata in invatamantul preprimar si primar – (60 ore, 15 CPT) – 4 grupe

Beneficiar- S-au inscris 50 de cadre didactice, au fost formate doua grupe de curs si au absolvit 49 de persoane.

Partener 1 – S-au inscris 50 de cadre didactice, au fost formate doua grupe de curs si au absolvit 50 persoane.

In total au absolvit 99 cadre didactice cursul “Elemente de didactica aplicata si predare integrata in invatamantul preprimar si primar”.

  1. Metode active de predare –invatare-evaluare adaptate ISCED 0-1–(60 ore, 15 CPT) – 4 grupe

Beneficiar- S-au inscris 50 de cadre didactice, au fost formate doua grupe de curs si au absolvit 50 de persoane.

Partener 1 – S-au inscris 50 de cadre didactice, au fost formate doua grupe de curs si au absolvit 50 persoane.

In total au absolvit 100 cadre didactice cursul “Metode active de predare –invatare-evaluare adaptate ISCED 0-1”

  1. Metode si procedee specifice de lucru cu copii cu CES integrati in scoli de masa(60 ore, 15 CPT) – 4 grupe

Beneficiar- S-au inscris 50 de cadre didactice, au fost formate doua grupe de curs si au absolvit 50 de persoane.

Partener 1 – S-au inscris 50 de cadre didactice, au fost formate doua grupe de curs si au absolvit 50 persoane.

In total au absolvit 100 cadre didactice cursul ” Metode si procedee specifice de lucru cu copii cu CES integrati in scoli de masa”.


Cursurile realizate de catre Beneficiar- CCD Vaslui; Partener 1- CCD Arges si CCD Arad in perioada Octombrie 2014 – Ianuarie 2015 sunt:

  1. Elemente de didactica aplicata si predare integrata in invatamantul preprimar si primar – (60 ore, 15 CPT)

Beneficiar- S-au inscris 50 de cadre didactice, au fost formate doua grupe de curs si au absolvit 50 de personae, fiind formate doua grupe de curs.

Partener 1 – S-au inscris 25 de cadre didactice, a fost formata o grupa de curs si au absolvit 25 persoane. A continuat formare demarata in perioada anterioara de raportare, cadrele didactice care absolvisera cate un curs au participat si la acest curs, fiind formate 4 grupe de curs.

Partener 2 – A fost demarat cursul in Arad si s-au inscris un numar de 151 cadre didactice, au fost formate 6 grupe de curs si au absolvit 151 persoane.

In total au absolvit 226 cadre didactice cursul “Elemente de didactica aplicata si predare integrata in invatamantul preprimar si primar”.

  1. Metode active de predare –invatare-evaluare adaptate ISCED 0-1–(60 ore, 15 CPT)

Beneficiar - S-au inscris 50 de cadre didactice, au fost formate doua grupe de curs si au absolvit 50 de personae, fiind formate doua grupe de curs.

Partener 1 – S-au inscris 25 de cadre didactice, a fost formata grupa de curs si au absolvit 25 persoane. A continuat formare demarata in perioada anterioara de raportare, cadrele didactice care absolvisera cate un curs au participat si la acest curs, fiind formate 4 grupe de curs.

Partener 2- A fost demarat cursul in Arad si s-au inscris un numar de 152 cadre didactice, au fost formate 6 grupe de curs si au absolvit 152 persoane.

In total au absolvit 227 cadre didactice cursul “Metode active de predare –invatare-evaluare adaptate ISCED 0-1”

  1. Metode si procedee specifice de lucru cu copii cu CES integrati in scoli de masa(60 ore, 15 CPT)

Beneficiar- S-au inscris 50 de cadre didactice, au fost formate doua grupe de curs si au absolvit 50 de personae, fiind formate doua grupe de curs.

Partener 1 – S-au inscris 25 de cadre didactice, a fost formata o grupa de curs si au absolvit 25 persoane. A continuat formare demarata in perioada anterioara de raportare, cadrele didactice care absolvisera cate un curs au participat si la acest curs, fiind formate 4 grupe de curs.

Partener 2 - A fost demarat cursul in Arad si s-au inscris un numar de 154 cadre didactice, au fost formate 6 grupe de curs si au absolvit 154 persoane.

In total au absolvit 229 cadre didactice cursul ” Metode si procedee specifice de lucru cu copii cu CES integrati in scoli de masa”.

  1. Predarea valorilor nationale si europene in invatamantul preprimar si primar

A inceput cursul externalizat, fiind  formate 12 grupe de curs, dupa cum urmeaza:

 Arges - Au participat un numar de 150 de cadre didactice, fiind formate 6 grupe de curs.

 Arad  - Au participat un numar de 150 de cadre didactice, fiind formate 6 grupe de curs.

Au participat la cursul de Predarea valorilor nationale si europene in invatamantul preprimar si primar un numar de 300 cadre didactice.

Cautati

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.