antetvs

 Acest site este confinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Romanian English French German
Investeşte in OAMENI!
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa Prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenție 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului: “Competitivitate si calitate in cariera didactica”
Contract POSDRU/157/1.3/S/137974

Activitatea (*)

Durată

Organizaţia care implementează proiectul (*)

1

A1-Managementul proiectului-achizitii publice-audit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

2

A2-Proiectarea, realizarea, si acreditarea cursurilor de formare si perfectionare a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

3

A3-Furnizarea programelor de formare si perfectionare a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar(ISCED 0-1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

4

A3.1. Elemente de didactica aplicata si predare integrata in invatamantul preprimar si primar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

5

A3.2. Metode active de predare –invatare-evaluare adaptate ISCED 0-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

6

A3.3. Metode si procedee specifice de lucru cu copii cu CES integrati in scoli de masa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

7

A3.4. Predarea valorilor nationale si europene in invatamantul preprimar si primar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

8

A4-Elaborarea unui studiu privind rezultatele formarii si a unui ghid metodologic de desfasurare a pregatirii cacdrlor didactice din invatamantul preuniversitar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

9

A5-Proiectarea si dezvoltarea platformei e-learning pentru formarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

10

A6-Informare si publicitate

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

 

Activitatile proiectului propus se vor implementa pe o perioada de 18 luni dupa cum urmeaza:
-A1. Managementul proiectului - achizitii publice-audit - Activitate transversala in cadrul careia, se va stabili modul de implementare al proiectului, responsabilităţile echipei de proiect precum si instrumentele de implementare a sa. Se va constitui reteaua parteneriala formata din cele 3 institutii educationale care vor colabora pentru realizarea obiectivelor propuse. Activitatea de coordonare, monitorizare, implementare si raportare se va desfăşura pe toată durata derularii proiectului. Se va întocmi un raport de evaluare trimestrial cu informaţii despre: modul de derulare a proiectului, nivelul atingerii rezultatelor stabilite în proiect, analize tehnico-financiare ale acţiunilor, raportul de eficienţă resurse–rezultate în implementarea proiectului, idei şi soluţii viabile identificate. Evaluarea proiectului se va realiza prin: interviuri aplicate individual; aplicarea de chestionare grupului ţintă; rapoarte de analiză; numărul participanţilor la activităţile specifice şi gradul de implicare; intocmirea unui raport final. In cadrul activitatii vor fi intocmite si transmise raportarile periodice privind progresul proiectului. Pe parcursul implementarii proiectului, membrii echipei de management vor acorda o importanta deosebita monitorizarii fiecarei etape de derulare in conformitate cu graficul de activitati. Tot in cadrul acestei activitati se vor realiza achizitiile planificate si bugetate in vederea asigurarii dotarilor necesare implementarii proiectului, se va pregati documentatia si derularea procedurilor de achizitii publice. In cadrul activitatii se vor efectua operatiunile de contractare resurse umane, se vor identifica specialistii potriviti pentru ocuparea tuturor posturilor din echipa de implementare si vor fi incheiate contractele de munca pentru perioada desfasurarii proiectului respectiv se vor elabora fisele de post. Activitatile de audit si expertiza contabila vor fi subcontractate si se vor concretiza in verificarea corectitudinii si completitudinii cererilor de rambursare depuse de catre beneficiar si parteneri de-a lungul implementarii proiectului (6 misiuni de audit si expertiza contabila).
-A2. Proiectarea, realizarea si acreditarea cursurilor de formare si perfectionare a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar. In cadrul acestei activitati se va realiza proiectarea pedagogica a continuturilor cursurilor de formare, se vor elabora dosarele de acreditare a cursurilor propuse in cadrul acestui proiect si anume (1. Elemente de didactica aplicata si predare integrata in invatamantul preprimar si primar – (S,P1, P2) 2. Metode active de predare –invatare-evaluare adaptate ISCED 0-1–(S, P1, P2) 3. Metode si procedee specifice de lucru cu copii cu CES integrati in scoli de masa(S, P1,P2). Aceste 3 cursuri vor fi acreditate CNFP in comun de S, P1 si P2, urmand ca fiecare partener sa asigure logistica si formatorii necesari in regiunea de provenienta. Toti membrii grupului tinta vor participa la toate cele 3 cursuri.In cadrul proiectului se vor desfasura 4 cursuri cel de-al patrulea fiind intitulat. Predarea valorilor nationale si europene in invatamantul preprimar si primar.Pentru acest curs se va externaliza desfasurarea propriu-zisa catre un furnizor specializat de formare continua din invatamatul preuniversitar, curs la care vor participa de asemenea, toti membrii grupului tinta. Furnizorul va fi responsabil de proiectarea, elaborarea si acreditarea cursului precum si de organizarea sesiunilor de formare pentru cadrele didactice membri ai grupului tinta. Se vor forma echipe de cate 2 specialisti de la fiecare partner care vor conlucra cu reprezentantii celor 3 institutii si formatorii, in vederea elaborarii dosarelor de acreditare si continuturilor cursurilor ce vor fi urmate de catre membrii grupului tinta. Cursurile vor avea 60 de ore si 15 credite. Suporturile de curs vor fi inovative putand fi utilizate atat pentru predare-invatare fata in fata cat si pentru sistemul blended learning (30% on-line si 70% fata in fata). Continuturile vor fi postate pe platforma e-learning special dezvoltata pentru crearea unei retele interregionale parteneriale de invatare ca si alte materiale necesare desfasurarii unor sesiuni de formare de calitate.
-A3. Furnizarea programelor de formare si perfectionare a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ISCED 0-1). Activitatea debuteaza cu selectarea grupului tinta format din cadre didactice din invatamantul preprimar si primar din regiunile de implementare a proiectului inclusiv din mediul rural. Cursurile sunt orientate spre elemente de didactica aplicata si predare integrate, metode active de predare-invatare-evaluare adaptate ISCED 0-1, metode si procedee specifice de lucru cu copii cu nevoi educationale speciale (CES) integrati in scoli de masa – in special copii cu autism, sindrom Down, ADHD, deficit de atentie etc., valori nationale si europene in invatamantul primar si preprimar. Livrarea programelor de formare se va face in conformitate cu graficul activitatilor proiectului. La sfarsitul cursurilor participantii vor fi evaluate, certificati si vor primi diplome CNFP. Cel de-al patrulea curs intitulat ,,Predarea Valorilor nationale si europene in invatamantul preprimar si primar'' va fi externalizat catre un furnizor de formare acreditat CNFP care detine expertiza necesara organizarii unui astfel de curs la care vor participa toti membrii grupului tinta.
A3.1. Elemente de didactica aplicata si predare integrata in invatamantul preprimar si primar – (S,P1, P2) – curs de 60 ore si 15 credite la care vor participa toti membrii grupului tinta fiecare in regiunea de provenienta. 
A3.2. Metode active de predare –invatare-evaluare adaptate ISCED 0-1–(S, P1, P2) - curs de 60 ore si 15 credite la care vor participa toti membrii grupului tinta fiecare in regiunea de provenienta. 
A3.3. Metode si procedee specifice de lucru cu copii cu CES integrati in scoli de masa(S, P1,P2) - curs de 60 ore si 15 credite la care vor participa toti membrii grupului tinta fiecare in regiunea de provenienta. 
A3.4. Predarea valorilor nationale si europene in invatamantul preprimar si primar (EXTERNALIZAT) - curs de 60 ore si 15 credite la care vor participa toti membrii grupului tinta fiecare in regiunea de provenienta, lectorii furnizorului fiind cei care se vor deplasa la sediile partenerilor pentru desfasurarea sesiunilor de formare. 
-A4. Elaborarea unui studiu privind rezultatele formarii si a unui ghid metodologic de desfasurare a pregatirii cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar. Studiul si Ghidul vor fi elaborate de catre specialisti ai celor 3 parteneri care vor conlucra pentru colectarea si prelucrarea de date de la nivelul celor 3 regiuni de dezvoltare si vor incerca sa realizeze si sa implementeze aceste ,,documente cadru’’ ce vor sta la baza organizarii si livrarii de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar. 
-A5. Proiectarea si dezvoltarea platformei e-learning pentru formarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar. Aceasta activitate va fi externalizata unui furnizor de aplicatii software care va realiza specificatii tehnice pe baza cerintelor (specificatiilor) educationale ale beneficiarului. Continuturile si materialele de invatare vor fi realizate de catre formatori si incarcate pe platforma pentru a fi utilizate de catre toti cursantii. Centrul de resurse digitale astfel creat va avea si o componenta de interactiune (forum) intre membrii comunitatii educationale din zonele de implementare. Centrul de resurse digitale va fi corespunzator dotat cu tehnologii moderne care sa permita lucrul pe platforma web based pentru toti doritorii care nu trebuie decat sa se aseze in fata unui calculator conectat la internet indiferent de zona in care locuiesc si ne referim aici la cadrele didacice din mediul rural. 
-A6. Informare si publicitate Activitate transversala care include organizarea conferintelor de lansare si inchidere proiect (in luna 1 si 18 de implementare). Lansarea oficiala a proiectului se va face in cadrul unei conferinte la care vor fi invitati reprezentanti ai mass-media, reprezentanti ai institutiilor publice locale si de invatamant, cadre didactice viitori membri ai grupului tinta. La incheierea proiectului va fi organizata conferinta de finalizare in care vor fi prezentate rezultatele obtinute prin implementarea proiectului si vor fi expuse modalitatile de continuare a activitatilor in perioada de sustenabilitate. Pentru diseminarea rezultatelor obtinute prin implementarea proiectului se vor organiza 3 workshop-uri la fiecare partener in cadrul carora se va face schimb de bune practici si vor fi prezentate materiale realizate de catre expertii din cadrul proiectului. Realizare si mentenanta website proiect- se va realiza un website specific proiectului, in care vor fi prezentate, pe toata perioada de derulare a proiectului, informatii relevante pentru grupul tinta, precum si rezultatele obtinute in urma derularii cursurilor de formare, asigurand totodata publicitatea adecvata a proiectului si subliniind valoarea adaugata a contributiei comunitare la dezvoltarea resurselor umane din Romania. In ceea ce priveste publicitatea proiectului, mentionam ca pe intreaga perioada de implementare se va face o promovare corespunzatoare asigurand vizibilitatea si transparenta cerute de legislatia comunitara si in acord cu regulile prevazute in Manualul de Identitate Vizuala pentru POSDRU 2007-2013. Vor fi intreprinse toate masurile pentru a face cunoscute oportunitatile pe care le ofera proiectul pentru grupul tinta ales, dedicate acestuia. Vor fi distribuite pliante si materiale inscriptionate cu titlul proiectului, vor fi postate afise si bannere la sediile partenerilor.
 

 

Cautati

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.